بیمه عمر چیست؟

نوعی از انواع بیمه اشخاص است که دارای دو بخش اصلی سرمایه گذاری و پوشش های بیمه ای است. در بخش سرمایه گذاری تمام حق بیمه های ماهانه و یا سالانه ی بیمه گذار به همراه سودهای تضمین شده و متعلق به آن در پایان مدت قرارداد به بیمه گذار پرداخت میشود. مدت این بیمه …

بیمه عمر چیست؟ Read More »